Industrier

Vi finder den bedste løsning for dig
Modern wind turbines have low frequencies at vibration modes 1 and 2

Vindenergi

Vindmøller er letvægts cost-optimerede strukturer, og de er udsat direkte for elementerne. Så vibrationer er afgørende for laster og levetider i alle vindmølleprojekter.

Ukontrollerede vibrationer fører til nedetid og forsinkelser, både onshore og offshore.

Vi undersøger problemer og finder løsninger for hele værdikæden indenfor vindenergi. Og vi tilbyder eksperthjælp ved design af  TMDer, herunder tredjepartsgodkendelse, f.eks. ved DNV GL.

Harmonikaindhold

Udfordringer

Vindmøller er udsat for vibrationer fra vinden, bland andet i opførelsesfasen, hvor den aerodynamiske dæmpning er lav. Vortex Induced Vibrations (VIV) skal håndteres.

Vindmølletårne bliver stadigt højere, samtidig med at industrien modnes. Samtidig sker vibrationerne ved stadigt lavere frekvenser, og det øger risikoen for problemer som bølgeinducerede vibrationer af monopæl-understøttede offshore tårne og 2. mode vibrationer af onshore tårne.

Vibrationer skal håndteres for at undgå

  • ulykker
  • skader på udstyr og udmattelse af materialer
  • forsinkelser og nedetid

Løsninger

Vi tilbyder eksperthjælp til design og custom-made TMDer, herunder vores TG Compact Low Frequency Damper.

Kontakt os nu!

Byggeri

Konsktruktioner som trapper, gangbroer, platforme og broer er udsatte for vibrationer, især når der bygges elegant og let.

Vibrationer kan sættes i gang af trafik (herunder fodtrin), maskiner eller vind. Kraftigere vibrationer kan skabe forstyrrelser og utryghed.

Men omkostninger ved vibrationstiltag skal stå mål med behovet.

Vi tilbyder løsninger og eksperthjælp, og vi har altid fokus på kundens behov.

Harmonikaindhold

udfordringer

Vibrationer kan være svære at forudsige. Problemer kan opstå både i designfasen, og efter en bygning er taget i brug.

Byggenormerne giver design guidelines, så vibrationsproblemer kan undgås. Men de resulterende designs can være overdimensionerede og dyre.

løsninger

I de fleste tilfælde er passende design den billigste løsning. Og hvis problemer viser sig, når strukturen allerede er i brug, er det vigtigt med hurtig måling og diagnostik.

Vi har erfaring i at designe, fremstille og installere state-of-the-art Tunede Massedæmpere (TMD). Vi leverer custom-made TMDer og vores unikke TG Broadband Damper.

Kontakt os nu!

structure-steel-building-construction-sky-background
2021-05-11 09.13.58

Industri

Vi kender industriens udfordringer med vibrationer.

Skorstene er udsatte for vandrette vibrationer/svingninger, og maskiner kan forårsage problematiske vibrationer. Vibrationerne kan gå ud over sikkerheden og give skader på udstyr.

Vi tilbyder løsninger, både ved akutte problemer og for at håndtere vibrationer allerede i designfasen.

Harmonikaindhold

udfordringer

Høje skorstene er udsat for rytmisk hvirvelafløsning (Vortex Induced Vibrations (VIV)). VIV på skorstene kan give anledning til meget synlige problemer, se f.eks. her, og kan føre til bekostelige evakueringer og nedlukninger, mens problemerne udbedres.

løsninger

VIV kan afhjælpes ved at installere en Tunet Massedæmper (TMD).

Vi tilbyder måling og diagnostik for maskinvibrationer og rådgiver om løsninger, herunder vibrationsisolation og fremstilling og installation af TMDer.

Kontakt os nu!