Eftersyn af skorstensdæmper

Stålskorstene er i risiko for vindfremkaldte vibrationer, især rytmisk hvirvelafløsning (VIV). En vibrationsdæmper (TMD) kan være en robust og cost-effektiv løsning.

Desværre løber mange skorstensejere en betydelig risiko for skadelige vibrationer, som kan opstå uden varsel og få alvorlige følger, herunder evakuering af arbejdspladsen og produktionsstop.

TG Dampers tilbyder eftersyn og validering af skorstene og skorstensdæmpere, så ejeren får vished og sikkerhed. Omkostningen til dette er lille i forhold til riskoen for skadelige vibrationer og de afledte problemer.

Detaljer:

Skorstensproducenter er specialister i at levere robuste og billige skorstene. Men ofte er der ikke tilstrækkeligt fokus på design og vedligehold af skorstenens indbyggede vibrationsdæmper.

Der ses ofte eksempler på dæmpere, der ikke leverer den nødvendige dæmpning, enten på grund af problematisk design eller mangelfuld vedligehold.

Vi har styr på lasterne og på design af dæmpere og typiske problemer. Og vi har lang erfaring med processen omkring test og validering af skorstensdæmpere.

TG Dampers gennemfører en gennemgang og validering af jeres skorsten og dæmper.

 • Vi giver et klar vurdering af skorstenens sikkerhed:
  • Ok
  • Ikke ok
  • På grænsen
 • Vi gennemfører undersøgelse og afrapportering hurtigt
 • Afhjælper risiko

Undersøgelsens omfang varierer afhængigt af behovet. Typiske elementer er:

 • Gennemgang af dæmperens design og behovet i forhold til kendte laster og Eurocode-standarden
 • Gennemgang af vedligeholdelsesplan for dæmperen
 • Besigtigelse af dæmper på site
 • Måling af skorstenens faktiske dæmpning