Tunet massedæmper (TMD) princip: En bygning vibrerer fra side til side i vinden. En TMD virker ved, at en tung masse (den røde kugle) vibrerer indeni bygningen.

Vibrationer kan være et betydeligt problem, når bygninger og tårne designes. Vibrationer kan have mange årsager lige fra fodtrin til jordskælv. Vibrationer kan føre til dårlig komfort, samt slid og skader på bygninger. I ekstreme tilfalde kan vibrationer føre til kollaps. Moderne bygninger og strukturer er lette og bygget af lavt dæmpede materialer som stål, så vibrationsproblemer bliver mere og mere almindelige.

Det kan være vanskeligt at reducere vibrationsniveauet. I mange tilfælde er den enkleste og billigste løsning en vibrationsdæmper af typen Tunet MasseDæmper (TMD). En TMD er en simpel og robust mekanisk anordning, som absorberer mekanisk energi fra en vibrerende struktur og omdanner denne energi til varme.

TG Dampers designer og installerer traditionelle TMD-dæmpere til alle anvendelser, herunder pendul- og væskedæmpere. Desuden tilbyder vi særlige løsninger baseret på vores egne (patent pending) teknologier, som videreudvikler TMD-princippet til fleksibel dæmpning af vibrationer og til tårnvibrationer ved ekstremt lave frekvenser.

TG Broadband Damper

TG Broadband Damper deployed on-site
TG Broadband Damper (på 750 kg) on-site fremstillet ud fra vores fleksible design.
Dæmperen er en videreudvikling af den klassiske TMD-teknologi og giver betydelige besparelser på tid og materialeforbrug. Dæmperen er effektiv mod lodrette vibrationer indenfor et bredt frekvens-område.

Traditionelle TMD vibrationsdæmpere skal tunes præcist til en specifik struktur og er derfor typisk skræddersyet til en bestemt anvendelse. Dette fører til et betydeligt tidsforbrug, og til omkostninger, der kan være langt højere end materialeprisen for selve dæmperen.

Vi har udviklet en ny type vibrationsdæmper, TG Broadband Damper, som er lettere at bruge end en traditionel TMD. TG Broadband Damper er ekstremt robust og fleksibel og leverer høj dæmpning på alle strukturer, hvor egenfrekvensen og modalmassen ligger indenfor et på forhånd defineret område. For typiske strukturparametre kan der spares 50% af materialeforbruget sammenlignet med en traditionel TMD.

Vores design af TG Broadband Damper til lodrette vibration leverer en kompakt dæmperenhed, som er effektiv mod vibrationer af gulve, altaner og balkoner, trapper og broer.

Dæmperdesignet er modulært og klar til hurtig fremstilling og installation, og flere dæmper-enheder er allerede installeret mod gulv-vibrationer hos en Norsk kunde. Nye dæmpere kan baseres enten på kundespecifikationer eller på vores egne målinger og analyser. Kontakt os for at høre nærmere om jeres muligheder.

TG Compact Low Frequency Damper til høje tårne

Testrig til undersøgelse af vandrette tårnvibrationer.

Meget høje tårne er udsat for lavfrekvente vibrationer i begge vandrette retninger. Traditionelle pendul-TMD’er kan anvendes, men ved lave tårnfrekvenser (dvs. ved høje tårne), bliver de nødvendige pendul-wirer alt for lange fra et praktisk synspunkt.

Vi har udviklet TG Compact Low Frequency Damper, som leverer frekvenser helt ned til 0.10Hz og om nødvendigt lavere endnu, i en kompakt enhed med totalhøjde på 6.0 m. TG Compact Low Frequency Damper kan anvendes på bygninger, skorstene og vindmølletårne.

Vi arbejder i øjeblikket på en industriel demonstration af TG Broadband Damper. Kontakt os for mere information.